Access Point – Bộ phát wifi

Thiết bị phát và bắt sóng wifi.